Ανατροπή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος

Ανατροπή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος

 

Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ, σας παρουσιάζει την δική της πρόταση για την αλλαγή του κατοχικού και ληστρικού τραπεζικού κατεστημένου στην Πατρίδα μας. Η πρόταση αυτή είναι βασισμένη επάνω στους Έλληνες. Κάνει όλους τους Έλληνες ιδιοκτήτες της πρώτης Ελληνικής Τράπεζας στην ιστορία της Πατρίδας μας. Αυτή η πρόταση φέρνει το ξεκίνημα μιας αναπάντεχης ανατροπής στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Η Τράπεζα των Ελλήνων θα εκμηδενίσει άμεσα όλη την πελατεία όλων των άλλων Τραπεζών με αποτέλεσμα όλες αυτές να κλείσουν. Αυτή η πρόταση δεν είναι απλά ένα ξεχωριστό μέρος του Προγράμματος της ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗΣ. Είναι αλληλένδετο σε όλα του τα σημεία με αυτό ως αναπόσπαστο σπάργανό του…

Η Πατρίδα μας ποτέ δεν είχε μια Ελληνική Τράπεζα η οποία να νοιάζεται πραγματικά για την επιβίωση αλλά και το μέλλον των Ελλήνων Πολιτών. Όλες οι Τράπεζες στην πατρίδα μας, δεν είναι απλά ελεγχόμενες από ένα Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα αλλά είναι και ιδιοκτησία ξένων αιματοβαμμένων ανθρωποειδών. Η Πατρίδα μας ποτέ δεν είχε την δική της Τράπεζα. Η αρπαγή μιας Τράπεζας προέρχεται από την αγορά των μετοχών της. Οι μεγαλομέτοχοι ως εκτρώματα μιας συνειδητής κοινωνίας, εμπορεύονται, συνειδήσεις και ψυχές είτε προσωπικοτήτων, είτε πολιτικών με σκοπό την πλήρη υποδούλωση των εθνών και των κρατών του πλανήτη μας.
– – –
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η “Τράπεζα των Ελλήνων” θα είναι μια Τράπεζα όπου οι ιδιοκτήτες της θα είναι μόνο Συνειδητοί Έλληνες με Ελληνικό DNA και θα ονομάζονται *Μέτοχοι. Ο κάθε ένας *Μέτοχος θα έχει από μια μετοχή. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί κανένας να κατοχυρώσει μεγαλύτερο δικαίωμα από κάποιον άλλον *Μέτοχο. Και δεν θα μπορεί κανένας να ελέγχει την “Τράπεζα των Ελλήνων” αλλά και της καταθέσεις των *Μετόχων της και των πελατών της. Διασφαλίζετε άμεσα η επιβίωση της Τράπεζας από τα παγκόσμια αρπακτικά. Παράλληλα διασφαλίζετε και η επιβίωση των αδελφών μας Ελλήνων και Ελληνίδων, μιας και θα είναι ιδιοκτήτες της Τράπεζας της οποίας θα είναι οι ίδιοι πελάτες της.
ΜΕΤΟΧΕΣ
Η “Τράπεζα των Ελλήνων” θα έχει μετοχές, ίσες, με τον πληθυσμό των Ελλήνων όπου είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια ως Έλληνες πολίτες (μητρώα Αρρένων) και έχουν διαπιστωμένο Ελληνικό DNA άνω του 73,33%.
Οι μετοχές δεν θα μπορούν να πωληθούν, να μεταβιβαστούν, να δεσμευτούν, να υποθηκευτούν και να κληρονομηθούν.
Μετά τον θάνατο του Έλληνα, η αξία της μετοχής του, θα ενσωματώνεται άμεσα στο σύνολο της αξίας των υπολοίπων υπαρχουσών μετοχών.
Με την γέννηση ενός τέκνου από Έλληνα γονέα, θα δημιουργείται άμεσα και μια νέα μετοχή εφόσον θα προσκομιστούν:
α) Πιστοποιητικό Γέννησης
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων (για τα αγόρια).
γ) Πιστοποιητικό DNA με ποσοστό Ελληνικότητας άνω του 73,33%.
Ο αριθμός της κάθε μετοχής θα είναι ο αριθμός εγγραφής του Πιστοποιητικού Γέννησης από το κατά τόπους Δημοτολόγιο.
ΝΟΜΙΣΜΑ
Όλες οι ενέργειες θα είναι ηλεκτρονικές. Δεν θα γίνονται πληρωμές ή καταθέσεις σε κέρματα και σε χαρτονομίσματα.
Η θέση μας είναι ανυποχώρητη ότι ο δρόμος προς μια ανεξάρτητη οικονομία είναι ένα Εθνικό Νόμισμα.
Αυτό το νόμισμα θα πρέπει να είναι μόνο ένα ηλεκτρονικό.
Για να μπορέσεις σήμερα να τυπώσεις ένα νόμισμα με τον παραδοσιακό τρόπο δεν είναι εφικτό. Το χαρτί θα πρέπει να πληροί τις βαθμίδες προστασίας. Αυτό το χαρτί κατασκευάζετε από ειδικά εργοστάσια τα οποία δεν είναι φιλικά ως προς τους Έλληνες και είναι ελεγχόμενα από τους παγκόσμιους μεγαλοεργολάβους. Έτσι μπορούν και εκβιάζουν σχεδόν όλον τον πληθυσμό της Γης καθιστώντας τους είλωτες.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Άνοιγμα λογαριασμού θα μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε.
Δεν θα ανοίγεται λογαριασμός όταν κάποιος δεν διαμένει νόμιμα στην Πατρίδα μας.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Θα μπορεί να καταθέτει χρήματα ο οποιοσδήποτε.
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Θα αποφασιστεί από το εκλεγμένο Συμβούλιο των Μετόχων.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Οι *Μέτοχοι θα μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους όποτε θέλουν, όσα θέλουν και όποτε θέλουν.
ΔΑΝΕΙΑ
Το επιτόκιο στα δάνεια που θα χορηγούνται στους Έλληνες *Μετόχους θα είναι μηδενικό. Μόνο στην περίπτωση όπου το δάνειο δεν θα εξυπηρετείται τότε το ποσό θα τοκίζετε με 0,50% για την κάθε καθυστερούμενη δόση.
Δάνεια θα χορηγούνται σε ***Μετοίκους και σε ***Υπηκόους έναντι ποσοστού κέρδους για την Τράπεζα. Το ποσό του δανείου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Το ποσό δανεισμού σε ***Μέτοικους και σε **Υπηκόους, θα ελέγχετε, θα διαχειρίζεται και θα εξοφλείτε άμεσα ή σταδιακά κατά περίπτωση από την Δ/νση Ελέγχου Δανείων της Τράπεζας με επίβλεψη του δανειολήπτη, κατευθείαν στην πηγή.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Όλες οι ενέργειες στην “Τράπεζα των Ελλήνων” θα γίνονται μόνο με την χρήση της Ηλεκτρονικής Κάρτας. Στην κάρτα θα καταγράφετε μπροστά από τον αριθμό της ο ξεχωριστός και Πρότυπος Κωδικός της Χώρας προέλευσης των πελατών της.
Για τους Έλληνες: GRC …………..
Για τους Αλβανούς: ALB …………..
Για τους Πακιστανούς: PAK ………….
Για τους Αφγανούς: AFG ………….
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα προσλαμβάνονται μόνο *Μέτοχοι (Έλληνες με Ελληνικό DNA άνω του 73,33%)…
*ΜΕΤΟΧΟΙ
Μέτοχοι είναι μόνο οι Έλληνες με Ελληνικό DNA άνω του 73,33%.
Οι Μέτοχοι ως Έλληνες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) σε Συνειδητούς και
β) σε Ασυνείδητους.
Οι Συνειδητοί Έλληνες (Μέτοχοι) είναι όλοι όσοι αγωνίζονται για την Ελλάδα τους Έλληνες και την Μεγαλουργία του Ελληνισμού.
Οι Ασυνείδητοι Έλληνες (Μέτοχοι) είναι όλοι όσοι έχουν καταδικαστεί για ειδεχθή εγκλήματα, όσοι δεν εκπλήρωσαν της στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όσοι ψήφησαν τα Μνημόνια την Συμφωνία των Πρεσπών και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή ενέργεια ενάντια στον Ελληνισμό, στους Έλληνες και στην Ελλάδα κ.α.
Σε αυτή την κατηγορία θα γίνεται άρση της μετοχής τους. Η αξία της μετοχής τους θα συγχωνεύεται στο σύνολο της αξίας των υπολοίπων Μετοχών.
**ΥΠΗΚΟΟΙ
Υπήκοοι είναι μόνο τα τέκνα των Ελλήνων γονέων όπου το DNA τους είναι κάτω του 73,33% ως Ελληνικό.
***ΜΕΤΟΙΚΟΙ
Μέτοικοι είναι όλοι όσοι εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Όπως μετανάστες, πρόσφυγες, σύζυγοι, ναυτικοί, εργάτες, συνταξιούχοι, τουρίστες, νόμιμοι κάτοχοι Πολιτικού Ασύλου κ.α…

Μετά από αυτή την παρουσίαση της πρότασής μας πολλοί θα είναι αυτοί που θα αντιδράσουν αρνητικά.
Η άμεση απάντησή μας είναι ότι: Εμείς στην ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ καθημερινά δίνουμε το αίμα μας για την Ελλάδα μας, για τα αδέλφια μας της Ελληνίδες και τους Έλληνες, ενώ αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα για την μεγαλουργία του Ελληνισμού και δεν θα σταματήσουμε ποτέ.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πολλοί θα είναι αυτοί που θα έχουν ερωτήματα και θα θέλουν να μάθουν περισσότερα.
Η απάντησή μας είναι ότι: Ενταχθείτε στην ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ και θα μάθετε πολλά περισσότερα. Πρώτα απ’ όλα θα μάθετε να είσαστε και πάλι ΕΛΛΗΝΕΣ…

Αδέλφια Ελληνίδες, Έλληνες και Ελληνόπουλα, μπορεί κάποιοι να έχουν θέσει την Ελλάδα και τα Ιερά εδάφη των Ελλήνων, υπό ΚΑΤΑΛΗΨΗ, εμείς όμως θα είμαστε αυτοί που θα τα ΑΝΑΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ και πάλι.

ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ )))

Γραφείο Τύπου
“ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *